Huisregels

Om ‘De Beer is Los’ in goede banen te leiden, zijn er een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden. Het gaat om algemene huisregels en het toegangsbeleid. Bij het betreden van het terrein gaat u automatisch akkoord met deze huisregels.

• Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse tickets) wordt de toegang ontzegd en kan er aangifte gedaan worden bij de politie.

• Gekochte entree tickets kunnen niet worden teruggenomen.

• Bezoekers moeten zich kunnen legitimeren;

• De organisatie behoudt zich het recht voor bezoekers te visiteren;

• De organisatie behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot het terrein te ontzeggen;

• Het in bezit hebben van soft- en harddrugs, gevaarlijke voorwerpen, wapens, messen, glas en/of blik, spuitbussen, stiften, vuurwerk, is verboden en worden bij aantreffen direct in beslag genomen;

• Het handelen in soft- en harddrugs is verboden;

• Het mee naar binnen nemen van eigen eten en drinken is niet toegestaan. Hierop kan  gecontroleerd worden;

• In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd;

• Huisdieren worden niet toegelaten;

• De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festival op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers;

• Het bezoeken van het evenement is volledig op eigen risico;

• De organisatie van het festival houdt zich niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van bezoekers;

• Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan;

• Aanstootgevende kledingen, waaronder (voetbal)clubkleding en full colours van OMG’s (Outlaw motor gangs) is niet toegestaan.

• Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het evenement zullen onmiddellijk van de locatie verwijderd worden;

• De organisatie behoudt zich het recht voor om het evenementenbeleid te allen tijde aan te passen;

• De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het evenement te wijzigen;

• Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt GEEN alcohol geschonken. Aan de bar en op het festivalterrein wordt hierop streng gecontroleerd.